เครื่องพิมพ์ HP DesignJet T2530 36-in Multifunction Printer

t2530

ราคาพิเศษ 4xx,xxx บาท

  • การพิมพ์ Speed line drawing (Economode, D plain paper) : 120 D prints per hour
   Speed line drawing (Economode, A1 plain paper) : 120 A1 prints per hour
   Black line drawing (draft, US D plain paper) : 120 D prints per hour
   Black line drawing (draft, A1 plain paper) : 120 A1 prints per hour
   Resolution Up to 2400 x 1200 optimized dpi
  • การแสกน Color:Up to 6.35 cm/sec/200dpi
   Grayscale: up to 19.05 cm/sec/200dpi
   Resolution Up to 600 dpi
  • การสำเนา Up to 99 copies
   Resolution Up to 2400 x 1200 optimized dpi
  • รับประกัน 2 ปี ทั่วประเทศไทย (Next Business Day On-Site)