เครื่องพิมพ์ HP DesignJet T1120 series Printer

HP DesignJet T1120

มี 2 ขนาด คือ รุ่น 24 นิ้วและ 44 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ 182,400 บาท

พล็อตเตอร์ HP DesignJet T1120
พล็อตเตอร์ HP DesignJet T1120

เพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยเครื่องพิมพ์

ระดับมืออาชีพ ที่ประมวลผลไฟล์ได้อย่างยอดเยี่ยม

พร้อม รองรับการจัดการเครื่องพิมพ์ผ่านระบบ Remote Printer Management

มอบงานพิมพ์ระดับมืออาชีพทั้งภาพถ่ายและกราฟิกที่ทนทาน และงานพิมพ์ LF ที่คุณวางใจได้ พร้อมรองรับความกว่างถึง 44 นิ้ว

หมึกพิมพ์ 6 สี ความคมชัด +/- 0.1 %

รับประกัน 3 ปี บริการถึงสถานที่โดย HP

Upgrade ระยะรับประกันเป็น 5 ปี เพิ่มเิงิน 16,660 บาทสำหรับรุ่น 24 นิ้ว และ24,626 บาท สำหรับรุ่น 44 นิ้ว

Product
CK837A HP Designjet T1120 24-in Printer
CK838A HP Designjet T1120ps 24-in Printer
CK839A HP Designjet T1120 44-in Printer
CK840A HP Designjet T1120ps 44-in Printer
Accessories
Q6663A HP Designjet Zxx00/T1xx0/T610 24-in Stand
Q6700A HP Designjet Zxx00/T1xx0/T610 24-in Spindle
Q6709A HP Designjet T1xx0/T610 44-in Spindle
J7997G HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Print Server
J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Print Server
CN088A Serif PosterDesigner Pro for HP
CM770A HP Designjet 4520 Scanner
Original HP printheads
C9380A HP 72 Gray & Photo Black Printhead
C9383A HP 72 Magenta & Cyan Printhead
C9384A HP 72 Matte Black & Yellow Printhead
Original HP ink cartridges with HP Vivera inks
C9397A HP 72 69-ml Photo Black Ink Cartridge
C9398A HP 72 69-ml Cyan Ink Cartridge
C9399A HP 72 69-ml Magenta Ink Cartridge
C9400A HP 72 69-ml Yellow Ink Cartridge
C9401A HP 72 69-ml Gray Ink Cartridge
C9403A HP 72 130-ml Matte Black Ink Cartridge
C9370A HP 72 130-ml Photo Black Ink Cartridge
C9371A HP 72 130-ml Cyan Ink Cartridge
C9372A HP 72 130-ml Magenta Ink Cartridge
C9373A HP 72 130-ml Yellow Ink Cartridge
C9374A HP 72 130-ml Gray Ink Cartridge
Original HP large-format printing materials
Q6627A HP Super Heavyweight Plus Matte Paper 210 g/m2, 36 in. x 100 ft/914 mm x 30,5 m
Q6628A HP Super Heavyweight Plus Matte Paper 210 g/m2, 42 in. x 100 ft/1067 mm x 30,5 m
C6030C HP Heavyweight Coated Paper 131 g/m2, 36 in. x 100 ft/914 mm x 30,5 m
C6569C HP Heavyweight Coated Paper 131 g/m2, 42 in. x 100 ft/1067 mm x 30,5 m
Q1956A HP Heavyweight Coated Paper 131 g/m2, 42 in. x 225 ft/1067 mm x 67,5 m
C6019B HP Coated Paper 90 g/m2, 24 in. x 150 ft/610 mm x 45,7 m
C6020B HP Coated Paper 90 g/m2, 36 in. x 150 ft/914 mm x 45,7 m
C6980A HP Coated Paper 90 g/m2, 36 in. x 300 ft/914 mm x 91,4 m
C1860A HP Bright White Inkjet Paper 90 g/m2, 24 in. x 150 ft/610 mm x 45,7 m
C1861A HP Bright White Inkjet Paper 90 g/m2, 36 in. x 150 ft/914 mm x 45,7 m
C6810A HP Bright White Inkjet Paper 90 g/m2, 36 in. x 300 ft/914 mm x 91,4 m
Q1397A HP Universal Bond Paper 80 g/m2, 36 in. x 150 ft/914 mm x 45,7 m
C3868A HP Natural Tracing Paper 90 g/m2, 36 in. x 150 ft/914 mm x 45,7 m
C3875A HP Clear Film 174 g/m2, 36 in. x 75 ft/914 mm x 22,9 m
51642B HP Matte Film 160 g/m2, 36 in. x 125 ft/914 mm x 38,1m
Q1427A HP Universal High-gloss Photo Paper 190 g/m2, 36 in. x 100 ft/914 mm x 30,5 m
Q1421A HP Universal Semi-gloss Photo Paper 190 g/m2, 36 in. x 100 ft/914 mm x 30,5 m
CG459A HP Premium Matte Photo Paper 210 g/m2, 24 in. x 100 ft/610 mm x 30,5 m
CG460A HP Premium Matte Photo Paper 210 g/m2, 36 in. x 100 ft/914 mm x 30,5 m
C7960A HP Reverse Print Matte Backlit Film 160 g/m2, 36 in. x 75 ft/914 mm x 22,9 m
Q8834A HP Self-adhesive Gloss Polypropylene 120 g/m2, 36 in. x 75 ft/914 mm x 22,9 m
CG886A HP Cockle-free Heavyweight Coated Paper 170 g/m², 24 in. x 100 ft/610 mm x 30,5 m
CG887A HP Cockle-free Heavyweight Coated Paper 170 g/m², 36 in. x 100 ft/914 mm x 30,5 m
CG888A HP Cockle-free Heavyweight Coated Paper 170 g/m², 42 in. x 100 ft/1067 mm x 30,5 m
CG883A HP Cockle-free Coated Paper 100 g/m², 24 in. x 150 ft/610 mm x 45,7 m
CG884A HP Cockle-free Coated Paper 100 g/m², 36 in. x 150 ft/914 mm x 45,7 m
CG885A HP Cockle-free Coated Paper 100 g/m², 42 in. x 150 ft/1067 mm x 45,7 m
CG889A HP Recycled Bond Paper 80 g/m², 24 in. x 150 ft/610 mm x 45,7 m
CG890A HP Recycled Bond Paper 80 g/m², 36 in. x 150 ft/914 mm x 45,7 m
CG891A HP Recycled Bond Paper 80 g/m², 42 in. x 150 ft/1067 mm x 45,7 m
CG892A HP Recycled Bond Paper 80 g/m², (A2) 16.54 in. x 150 ft/420 mm x 45,7 m